Meranie oxidačného stresu

MUŽSKÝ FAKTOR

 • Jednou z hlavných príčin idiopatickej mužskej neplodnosti je oxidačný stres (OS).
 • Miera OS je parameter, resp. biomarker, ktorý v súčasnosti nie je zahrnutý v základnom hodnotení spermií (spermiograme).
 • V kombinácii s hodnotením spermiogramu poskytuje objektívny obraz o prípadne narušenej mužskej plodnosti (subfertilita alebo infertilita).

VYHODNOTENIE PARAMETROV SPERMIOGRAMU UŽ NIE JE DOSTATOČNÉ PRE KOMPLEXNÉ ZHODNOTENIE MUŽSKEJ PLODNOSTI, PRÍPADNE JEJ PORÚCH*

OXIDAČNÝ STRES

 • Oxidačný stres vzniká dôsledkom narušenia rovnováhy medzi množstvom rôznych typov reaktívnych druhov kyslíka,prípadne dusíka (ROS) a kapacitou semenných antioxidantov.
 • V nízkej koncentrácii zohrávajú reaktívne látky kľúčovú úlohu pri normálnej fyziologickej funkcii spermií, ich dozrievaní, kapacitácii, hyperaktivácii a akrozómovej reakcii, ako aj v samotnom procese oplodnenia (splynutia vajíčka a spermie).
 • Ak je koncentrácia ROS zvýšená následkom vnútorných alebo vonkajších vplyvov (napr. zápaly alebo nesprávny životný štýl) narušená, rovnováha medzi oxidantami a antioxidantami poškodzuje spermie a v konečnom dôsledku narušuje úspešnosť oplodnenia vajíčka.
 • Ak je koncentrácia ROS znížená (napr. nadmerným alebo nesprávnym užívaním doplnkov stravy), výsledkom je redukčný stres, ktorý je tiež nepriaznivý z hľadiska plodnosti muža.

OXIDAČNÝ STRES U MUŽOV ZNIŽUJE ÚSPEŠNOSŤ OPLODNENIA, ZHORŠUJE EMBRYONÁLNY VÝVOJ, VEDIE K ZLYHANIU IMPLANTÁCIE EMBRYÍ A K OPAKOVANÝM STRATÁM GRAVIDÍT.

NOVÝ TEST – statický oxidačno-redukčný potenciál (sORP, MiOXSYS®)

 • Nový testovací systém pre hodnotenie sORP funkčných porúch spermií a pre zlepšenie diagnostiky mužskej neplodnosti.
 • Hodnotenie sORP je novým biomarkerom spermatogenézy u neplodných mužov (aj pri normálnych hodnotách spermiogramu).
 • Meranie sORP analyzátorom MiOXSYS®je jediný dostupný test pre kvantitatívne a reprodukovateľné hodnotenie miery oxidačného alebo redukčného stresu, resp. jeho čiastočnej alebo úplnej eliminácii pre zlepšenie plodnosti muža.

MERANIE OXIDAČNÉHO STRESU NA PRINCÍPE OXIDAČNO-REDUKČNÉHO POTENCIÁLU (sORP) JE KLINICKY VÝZNAMNÝ PRÍSTUP PRI HODNOTENÍ MUŽSKEJ NEPLODNOSTI*

MiOXSYS® odporúčame pacientom:

 • mužom s patologickými výsledkami spermiogramu,
 • mužom s normozoospermiou, ktorým sa s partnerkou nedarí otehotnieť,
 • mužom pred zahájením suplementácie výživovými doplnkami s antioxidačným a/alebo protizápalovým účinkom.

* Martins AD, Agarwal A: Oxidation reduction potential: a new biomarker of male infertility. Panminerva Med 2019, 61:107-117.