Spermiogram

Inovatívny prístroj LensHooke X1PRO Semen Quality Analyzer

Podľa najnovších správ a záznamov Európskej urologickej spoločnosti asi 50% neplodnosti je spôsobenej zlou kvalitou mužských spermií. Problém je teda z polovice aj na strane mužov. V našej súkromnej Privátnej urologickej ambulancii máte jedinečnú možnosť otestovať svoje spermie novým, inovatívnym prístrojom LensHooke X1PRO Semen Quality Analyzer, ktorý pomôže nielen párom, ktorým sa nedarí počať dieťa, ale aj mužom, ktorí plánujú uložiť alebo darovať spermie a ďalším. Prístroj poskytuje 4 dôležité informácie o stave vašich spermií – pH hodnotu, koncentráciu, tvar spermií, pohyblivosť a jeden parameter, oxidačný stres. Stačia 3 jednoduché kroky, 2-5 minút a výsledky máte okamžite k dispozícii. Je veľkým prínosom pre lekárov pri identifikácii a zmierňovaní problémov s neplodnosťou ich pacientov. Plne automatizovaný a ľahko ovládateľný mikroskopický analyzátor dokáže ľahko určiť všetky kritické parametre kvality spermií. Pre našich pacientov chceme len to najlepšie.

Inovatívny prístroj LensHooke X1PRO Semen Quality Analyzer od spoločnosti LENSHOOKE je veľmi ľahký na ovládanie, s komplexnejšími výsledkami už do pár minút. Dokonca máte možnosť funkcie kontrolného testu kvality a to nie je všetko. Výhodou pre lekára je aj okamžitý prístup k informáciám cez USB port, čím si prenesie výsledky v podobe videa a zároveň PDF dokumentu do svojho PC a môže ho sprístupniť a skonzultovať priamo s pacientom. Každý pacient si zaslúži plnohodnotnú lekársku starostlivosť, aby opúšťal ambulanciu spokojný.

Ako postupovať?

Pri objednávaní sa na vyšetrenie musíte zadať presnú adresu, kam chcete doručiť balíček potrebný na urobenie vzorky spermiogramu. Každý balíček je diskrétne zabalený a bude pozostávať zo skúmavky na vzorku ejakulátu a USB kľúča, na ktorom bude nahraný dotazník. Balíček je spoplatnený sumou 20€, ktorá je však odrátaná z celkovej ceny za vyšetrenie spermiogram. Môžete zaň zaplatiť prevodom alebo na dobierku. Kompletná cena za spermiogram je 60€ alebo 160€. Ak sa rozhodnete pre spermiogram za 160€, bude vám okrem štandardných kritických parametrov ako je pH hodnota, koncentrácia, tvar spermií a pohyblivosť zistená aj hodnota oxidačného stresu. O čo presne ide? Z medicínskeho hľadiska môžu byť vaše spermie v absolútnom poriadku, všetky kritické parametre sú v norme, ale problém môže byť práve hladina oxidačného stresu u muža. Čo v takomto prípade? Lekár vám môže odporučiť zmenu životného štýlu. Treba prestať fajčiť, lepšie sa stravovať, nestresovať sa a mnoho ďalších v závislosti na aktuálnom životnom štýle muža. Pretože práve tieto a ďalšie príčiny môžu stáť za zlou hodnotou oxidačného stresu, ktorá môže byť ďalším rizikovým faktorom neplodnosti u muža. Doposiaľ nebolo zistenie oxidačného stresu samozrejmosťou. Dnes vám túto možnosť ponúkame. Samotný odber vzorky sa musí realizovať hodinu pred vyšetrením.

Ako by správne mali spermie fungovať?

Tvorba spermií začína v semenníkoch. Semenníky – párové pohlavné žľazy (testes) sú umiestnené v miešku (skróte), mimo brušnej dutiny, pretože pre správny vývoj spermií je potrebná nižšia teplota, ako je v brušnej dutine, teda teplota nižšia ako 37°C. Zrelé spermie prechádzajú do nadsemenníkov, kde sa zhromažďujú a pri ejakulácii sa dostávajú von, stávajú sa súčasťou ejakulačnej tekutiny. Celý proces dozrievania spermií trvá približne 60 – 70 dní. Spermie sa produkujú v semenníkoch – desiatky miliónov denne a ich schopnosť oplodniť vajíčko je ešte 3 – 4 dni po pohlavnom styku.

Ideálne je, ak sa spermie dostanú do pošvy ženy 1 deň pred tým, ako dozrie ženské vajíčko vo vajíčku (tzn. 1 deň pred ovuláciou). Schopnosť ženského vajíčka oplodniť sa je časovo obmedzená na pomerne krátku dobu – asi 20 – 24 hodín po ovulácii. Aby došlo k oplodneniu, je potrebný pohlavný styk v dobe 3 dní pred očakávanou ovuláciou a najviac 24 hodín po ovulácii (metóda “plodných a neplodných dní“).

Negatívne na vývoj spermií vplývajú rôzne faktory – nesprávna výživa, fajčenie, žiarenie, stres, chemické látky.

Ak máte záujem o vyšetrenie spermií, spermiogram, kontaktujte nás a my vás nielen objednáme, ale aj zašleme všetky potrebné informácie v dotazníku na USB kľúči a sterilnú skúmavku na odber ejakulátu. Záznam spermiogramu a výsledky analýzy vám uložíme na USB kľúč.

Odber materiálu na spermiogram, pokyny:

  • 1. 4 dni pred odberom ejakulátu na spermiogram je potrebná sexuálna abstinencia
  • 2. ejakulát odoberte do sterilnej skúmavky
  • 3. pri odbere dodržujte základné hygienické zásady – odber po osprchovaní, umyté ruky
  • 4. ejakulát neodoberajte pri pohlavnom styku ani pri orálnom styku, ale masturbáciou
    • približne 1 hodinu po odbere je vzorka ejakulátu vyhodnotená – jedna hodina je potrebná k skvapalneniu, čo umožní jeho dôkladné vyšetrenie
    • vyšetrenie ejakulátu zahŕňa: viskozitu, objem a pH ejakulátu, koncentráciu spermií na 1 ml, pohyblivosť a kvalitu pohybu spermií, morfológiu spermií – tvar a rozmery, prítomnosť iných elementov, napr. erytrocytov – červené krvinky, leukocytov – biele krvinky, baktérií, oxidačný stres
    • spermiogram budete mať uložený na USB kľúči.
MUDr.Roman Sokol
O autorovi článku:
MUDr.Roman SOKOL, PhD., MPH má atestácie a certifikáty z odborov urológie, onkológie v urológii, invazívnej a intervenčnej ultrasonografie v urológii. Tiež má certifikát GCP. Jeho odborné vedomosti, prax a skúsenosti z neho robia popredného experta vo svojej profesii nielen na Slovensku. Je členom viacerých významných spoločností a konzultantom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ako hlavný skúšajúci alebo národný koordinátor sa pravidelne zúčastňuje klinických skúšaní. Ako odborník sa pravidelne zúčastňuje aj kongresov na domácej aj medzinárodnej scéne. Publikuje v odborných aj populárnych časopisoch, vystupuje v TV a rozhlase.