Stresový test spermií

V našej ambulancii máte možnosť objednať sa spolu so spermiogramom aj na stresový test spermií. Tento test sa robí tiež naším novým prístrojom MiOXSYS™ Male Infertility Oxidative System.

Stresový test spermií je doplnkovým parametrom, ktorým sa vyšetruje okrem pH, koncentrácie, správneho tvaru a pohyblivosti spermií pri spermiograme prístrojom MiOXSYS™ Male Infertility Oxidative System. Zároveň môže byť aj rizikovým faktorom neplodnosti alebo neschopnosti splodiť dieťa u mužov. Týmto testom sa zisťuje hladina oxidačného stresu muža.

Oxidačný stres

Z medicínskeho hľadiska môžu byť vaše spermie v absolútnom poriadku. Majú správne pH, koncentráciu, správny tvar aj pohyblivosť. Problémom môže byť práve hladina oxidačného stresu u muža, čo indikuje nevhodný, nezdravý životný štýl. Aj ten môže veľmi negatívne vplývať na plodnosť muža či jeho schopnosť splodiť potomka.

V prípade, že stresový test spermií odhalí, že táto hladina je nízka, nedostačujúca, neznamená to ešte, že muž je neplodný a nikdy nesplodí dieťa. Znamená to, že lekár mužovi odporučí zmenu životného štýlu. Častokrát sa musí potom muž zamerať na zmenu stravy, zdravšie sa stravovať, prestať fajčiť, možno sa viac hýbať, individuálne podľa zvyklostí pacienta a odporúčaní lekára.

MUDr.Roman Sokol
O autorovi článku:
MUDr.Roman SOKOL, PhD., MPH má atestácie a certifikáty z odborov urológie, onkológie v urológii, invazívnej a intervenčnej ultrasonografie v urológii. Tiež má certifikát GCP. Jeho odborné vedomosti, prax a skúsenosti z neho robia popredného experta vo svojej profesii nielen na Slovensku. Je členom viacerých významných spoločností a konzultantom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ako hlavný skúšajúci alebo národný koordinátor sa pravidelne zúčastňuje klinických skúšaní. Ako odborník sa pravidelne zúčastňuje aj kongresov na domácej aj medzinárodnej scéne. Publikuje v odborných aj populárnych časopisoch, vystupuje v TV a rozhlase.