Spermiogram v praxi

Pre lepšiu predstavu vám ponúkame možnosť pozrieť si nasledujúce videá, ktoré vypovedajú o celkovom stave mužských spermií. Ako môžete vidieť, spermiogram vyhodnocuje tieto konkrétne parametre: pH hodnotu, koncentráciu, tvar a pohyblivosť spermií, a to do 2-5 minút. Výsledky sú vysoko odborné a tým pádom spoľahlivé.

Toto video svedčí o dobrej kvalite mužských spermií. S takýmto obrazom by mal byť muž schopný splodiť dieťa bez problémov.

Toto video svedčí o veľmi zlom stave mužských spermií, ktoré majú za následok neschopnosť muža splodiť dieťa. .

MUDr.Roman Sokol
O autorovi článku:
MUDr.Roman SOKOL, PhD., MPH má atestácie a certifikáty z odborov urológie, onkológie v urológii, invazívnej a intervenčnej ultrasonografie v urológii. Tiež má certifikát GCP. Jeho odborné vedomosti, prax a skúsenosti z neho robia popredného experta vo svojej profesii nielen na Slovensku. Je členom viacerých významných spoločností a konzultantom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ako hlavný skúšajúci alebo národný koordinátor sa pravidelne zúčastňuje klinických skúšaní. Ako odborník sa pravidelne zúčastňuje aj kongresov na domácej aj medzinárodnej scéne. Publikuje v odborných aj populárnych časopisoch, vystupuje v TV a rozhlase.