Objednajte sa

Pri objednávaní musíte zadať presnú adresu, kam chcete doručiť balíček potrebný na urobenie vzorky spermiogramu. Každý balíček je diskrétne zabalený.

Obsah balíčka: sterilná skúmavka na vzorku, USB kľúč, na ktorom je nahraný dotazník.

Cena balíčka je 20€, cena balíčka bude odpočítaná od ceny spermiogramu.

PC analýza spermiogramu - poistený na Slovensku - 70€ / po odpočítaní ceny balíčku 50€
PC analýza spermiogramu - samoplatca - 100€ / po odpočítaní ceny balíčku 80€Som oboznámený s tým, že dochádza k spracovaniu osobných údajov uvedených v tomto kontaktnom formulári podľa zákona číslo 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 za účelom poskytnutia zdravotnej starostlivosti.
Objednávka s povinnosťou platby.

Upozornenie: pri platbe prevodom odosielame zásielku až po obdržaní platby.